OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO BIŁGORAJ NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO BIŁGORAJ NA LATA 2016-2022

Burmistrz Miasta Biłgoraj przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 26 kwietnia 2017

Konsultacje Społeczne na temat planowanej Rewitalizacji Miasta – Spotkanie I

Dnia 22.11.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne na temat planowanej rewitalizacji w mieście. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, Radni, przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rad Osiedli, władze miasta, mieszkańcy Biłgoraja. Uczestnicy spotkania rozmawiali