Burmistrz Miasta Biłgoraj serdecznie zaprasza na ostatnie spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 lutego 2017 r. o godzinie 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj.
Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Spotkanie będzie obejmowało prezentację zgłoszonych projektów rewitalizacyjnych wraz z analizą możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Przedstawiony zostanie również proces wdrażania, monitoringu i ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022.

Następnie zostaną zaprezentowane wstępne założenia koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania centrum miasta.

Spotkanie zakończą warsztaty „Charrette”, których celem będzie podjęcie partnerskiej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami zainteresowanymi procesem rewitalizacji na temat przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

Zaproszenie na trzecie spotkanie konsultacyjne: Rewitalizacja Miasta Biłgoraj w projektowaniu i wdrażaniu

Załączniki do pobrania