Dnia 26.10.2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraj odbyła się konferencja na temat opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji(LPR) dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022.

Spotkanie poprowadzili Sekretarz Miasta – Bogdan Kowalik, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Terenami i Rolnictwa – Regina Koszel – Cis oraz przedstawiciele firmy EuroCompass Sp. z o.o.: Prezes Zarządu Ryszard Boguszewski, Kierownik działu współpracy z JST Beata Filipowicz – wykonawcy opracowania programu rewitalizacji Gminy Miasta Biłgoraj. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Miasta, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Lubelskiego – Zofia Woźnica, reprezentująca Poseł Agatę Borowiec – Barbara Borek-Łuszczak, radni Rady Miasta oraz Powiatu, przewodniczący rad osiedli, przedstawiciele straży i policji oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych Miasta, spółek miejskich i Urzędu.

Firma EuroCompass Sp. z o.o. opracowała prezentację, która wprowadziła zgromadzonych gości w tematykę nowego podejścia do kwestii rewitalizacji. Beata Filipowicz z Firmy EuroCompas zdefiniowała pojęcie rewitalizacji jako„kompleksowy proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”, przybliżyła ona wyczerpująco założenia programu. Natomiast Prezes Ryszard Boguszewski omówił zagadnienia dotyczące aktualnych przepisów prawnych, a także przedstawił praktyczny punkt widzenia LPR i podał przykłady istniejących opracowań rewitalizacji miast.

Sam program ma na celu wyznaczenie obszaru lub obszarów miasta, na których należy przeprowadzić działania eliminujące stan kryzysowy na tym terenie. Obszar poddany rewitalizacji nie może być większy niż 20% obszaru miasta. Zamieszkiwać go może maksymalnie 30% mieszkańców.

W czasie konferencji podjęta została dyskusja, podczas której padło kilka konkretnych propozycji i rozwiązań, które będą wzięte pod uwagę przy opracowywaniu LPR. Natomiast samo opracowanie programu odbywać się będzie przy udziale społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatowych, konferencji, ankiet czy konsultacji, o których Urząd Miasta będzie na bieżąco informował. To przede wszystkim mieszkańcy Biłgoraja mają zadecydować o tym jak się ma zmienić obszar miasta.

Najbliższe spotkanie z mieszkańcami miasta planowane jest na 22 listopada br.

Relacja z konferencji na temat rewitalizacji miasta