Burmistrz Miasta Biłgoraj przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 26 kwietnia 2017 roku.

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj, pok. 2 w okresie od 6 kwietnia2017r. do 26 kwietnia 2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej rewitalizacja@bilgoraj.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  • przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://bilgoraj-rewitalizacja.zamnet.pl
  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: rewitalizacja@bilgoraj.pl – w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Miasta Biłgoraj.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO BIŁGORAJ NA LATA 2016-2022 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY MIASTO BIŁGORAJ NA LATA 2016-2022