Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Mieście Biłgoraj w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj. Osiedla: Śródmieście i Różnówka oraz na obszarze zdegradowanym (Osiedla: Nadstawna, Roztocze, Rapy i Piaski).

Obszar rewitalizacji
Obszar zdegradowany

Wszystkie projekty będą poddane analizie, a wyniki naboru złożonych propozycji po przeprowadzeniu kwalifikacji zostaną zaprezentowane na spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Pozytywnie zweryfikowane projekty zostaną objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miasto Biłgoraj na lata 2016-2022, co umożliwi zgłaszającym podmiotom ubieganie się o środki UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 po spełnieniu dodatkowo warunków aplikacyjnych.

Złożenie karty projektu jest możliwe w formie elektronicznej (zakładka Karta projektu) lub w formie papierowej (formularz do druku) w sekretariacie Urzędu Miasta Biłgoraj.

I nabór kart projektu – do 17 lutego 2017 r.

Załączniki do pobrania