Ankietę (poniżej) należy wypełnić online w terminie do dnia 6 lutego 2017 r.


Obszar: PLAC WOLNOŚCI


Obszar: SKWER SASKI


Obszar: PARK NOWAKOWSKIEGO

Ankieta identyfikująca rozwiązania wpływające na uporządkowanie przestrzeni publicznej miasta Biłgoraj i przywrócenie ich wartości użytkowej